Speciālās plāksnes tiek ražotas pēc valsts vai kompāniju pasūtījuma.
Tie ir valsts un pilsētu ģerboni un cita simbolika, telekomunikāciju tīkla līniju, gāzesvadu norādījumu un augstsprieguma tīklu brīdinājumu zīmes, lidostas un dzelzceļa zīmes, kuģu navigācijas un piestātņu zīmes, muitas zonu apzīmējumi.


Plāksne Gāzesvada apzīmējums
Plāksne Gāzesvada apzīmējums apaļa
Speciālā gāzesvada apzīmējuma plāksnīte.

Pasūtītājs - a/s Latvijas Gāze.

Talak

Speciālā apaļa gāzesvada apzīmējuma plāksnīte.

Pasūtītājs - a/s Latvijas Gāze.

Talak

Plāksne Ugunsdzēsības hidrants
Hidranta plāksnīte
Norāde uz ugunsdzēsības hidrantu.Talak

Hidranta plāksnīte
Talak

Plāksne Augstspriegums
Aizbīdņa plāksnītes
Brīdinājuma plāksne par augstsprieguma tīklu.Talak

Plāksnīte Uzmanību! Elektrība.
Emaljēta brīdinājuma zīme par augstspriegumu.Talak